DESIGN THINKING by INNOVIZIO

HOME, INNOVATION MANAGEMENT, Uncategorized

The Design Thinking Method is Explained: In 5 phase’s to the Innovation

Design Thinking is  a methodology that is used to solve the problems. The design thinking method is especially a good fir for the complex problems. People stand in the centre of the design thinking method and the method looks at the human centric needs. Towrds brainstorming sessions, workshops potential solutions are identified and potential prototype slutions are generated whereas prototype will be tested in practice as well.

Trying the prototype…

Below the 5 steps of design thinking one o one written, you can use the steps to solve the existing complex problem.

The 5 phases should be step by step followed:

 1. Have an empathy
 2. Define the problem
 3. Generate ideas
 4. Prototype
 5. Test the solution

De Design Thinking Methode Uitgelegd: In 5 Fases Naar Innovatie

Design Thinking is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je met de Design Thinking Methodiek direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk.

Voorproefje…

Op deze pagina worden de 5 Design Thinking stappen één voor één beschreven. Als je de vijf fases van Design Thinking beheerst, dan word je in staat gesteld om complexe problemen in jouw eigen leven, bedrijven, landen, en de wereld op te lossen.

De 5 fases zullen stap voor stap worden doorlopen. Per fase wordt steeds omschreven wat het doel is en hoe je dat doel kunt bereiken. Dit zijn de fases van de Design Thinking Methodiek volgens Hasso-Plattner:

 1. Heb Empathie
 2. Definieer het probleem
 3. Genereer ideeen
 4. Maak een Prototype
 5. Test de oplossing

De Design Thinking Methode samengevat

Design Thinking processen bestaan dus uit een vijftal activiteiten, namelijk:

 1. Heb Empathie: zorg ervoor dat je perspectieven van alle betrokkenen kent.
 2. Definieer het probleem: formuleer het probleem waarvoor je een oplossing ontwerpt op een manier waarin de mens centraal staat.
 3. Genereer ideeën: genereer zo veel mogelijk ideeën en kies vervolgens de beste(n).
 4. Maak een Prototype: ga aan de slag en creëer zo snel mogelijk een werkende versie van jouw oplossing.
 5. Test de oplossing: test de door jou ontwikkelde oplossing en verwerk de feedback die daaruit voortkomt.

Design Thinking is een iteratieve, flexibele, mensgerichte ontwerpmethode waar samenwerking tussen projectteam en alle stakeholders centraal staat.